ସେବା

 • OEM ଏବଂ ODM ସେବା |
  OEM ଏବଂ ODM ସେବା |
  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରାଧିକରଣ କିମ୍ବା ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ OEM ଏବଂ ODM ବହନ କରିପାରିବା |ରଙ୍ଗ, ସାମଗ୍ରୀ, ଲୋଗୋ, ଆକାର, ଗଭୀରତା, ପ୍ୟାକେଜିଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ!
 • ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ବାସ
  ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ବାସ
  ଭାରୀ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ସର୍ବସମ୍ମତ ସ୍ୱୀକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗୁଣ |
 • ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା |
  ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା |
  ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କଠୋର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା |"ପ୍ରଥମେ ସେବା, ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ" ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ ନୀତି |

ଆମ ବିଷୟରେ

ଜୋଙ୍ଗଶାନ୍ ଜୁସେଙ୍ଗ୍ କିଚେନ୍ୱେର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ 2009 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।ଦୁଇଟି ସ୍ independent ାଧୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ “ୱିଲିଶି” ଏବଂ “କାଙ୍ଗଗିସି” ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଇଟାଲୀର ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଧାରଣା ସହିତ ଉପନ୍ୟାସ, ଅନନ୍ୟ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସୁଗମ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | ପରିବାରଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରାଧିକରଣ କିମ୍ବା ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ OEM ଏବଂ ODM ବହନ କରିପାରିବା |ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଅଂଶୀଦାର, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା | ଜୋଙ୍ଗଶାନ୍ ଜୁସେଙ୍ଗ କିଚେନ୍ୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ଅଖଣ୍ଡତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ |ଭ୍ରମଣ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁ negotiations ାମଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
 • 2009

  ବର୍ଷ ସ୍ଥାପିତ |
 • 5,000+

  କାରଖାନା
  କ୍ଷେତ୍ର
 • 102+

  ସହଯୋଗ ସହର
 • 560+

  ସମବାୟ ଗ୍ରାହକ

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |

PRICELIST ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ |